det med småt

Her ser du de generelle handelsbetingelser for køb af rejser via Rejsekoncernen

Rejsekoncernen og ALLE Rejsekoncernen’s tilknyttede sites er at opfatte som en form for ‘annoncemedie’, som giver kunden en mængde information og muligheder for at bestille rejseydelser direkte hos leverandører. Handelsforholdet er derfor udelukkende mellem udbyder/arrangør og kunden. Vi modtager en provision for at anvise kunder via vores sites.

Disse generelle betingelser udgør, sammen med øvrige oplysninger i programmer, tilbud, rejseplaner internetsider og øvrige rejsedokumenter, aftalegrundlaget mellem dig (som kunde) og den udbyder du har valgt via en af Rejsekoncernen’s sites i tilfælde af et køb herigennem. Rejsekoncernen er altid til tjeneste såfremt du har spørgsmål eller mod forventning skulle have nogen form for problemer undervejs. Du kan til enhver tid skrive en mail til os, og forvente et meget hurtigt svar. Rejsekoncernen er ikke involveret i kundens forhold til udbyderen, og er ikke på nogen måde ansvarlig for rejsens/det bestiltes gennemførelse, idet kunden i påkommende tilfælde udelukkende skal/kan rette krav/henvendelse til udbyderen med hvem kunden/bestilleren har indgået aftale.

Teknisk Rejseudbyder
Rejsekoncernen er ‘mellemmand’, og skal opfattes som et annoncemedie for din rejsesøgning. Forskellige internetrejsetjenester er  rejseudbyder. 

Din rejse arrangeres normalt i samarbejde med lokale leverandører, hoteller, luftfartsselskaber og andre rejsearrangører.

 

Tilmelding
Tilmelding til en rejse er normalt bindende for både kunde og den pågældende leverandør, når fastsatte indbetaling er modtaget i henhold til faktura. Med indbetaling af rejsens fulde pris bekræfter kunden at have accepteret de skriftligt meddelte vilkår for rejsen. Kvittering for indbetaling fremsendes normalt per e-mail til den oplyste e-mail adresse.

 

Betaling
Rejsens pris betales ved bestilling til rejseudbyderen, som fremsender rejsedokumenter automatisk via e-mail senest 7 dage før afrejse. Betaling kan foretages med almindelige kreditkort eller bankoverførsel efter aftale. Ved for sen betaling forbeholder udbyderen sig ret til at opkræve renter og rykkergebyr. Al betaling til rejseudbyderen kan kun foretages i den af udbyderen ønskede valuta, med mindre andet er aftalt.

 

Rejsens pris
En rejses pris omfatter ydelser, der er specificeret på en faktura med tilhørende rejseplan. Hvor intet andet er anført, er prisen på indkvartering baseret på standardværelser. Tillæg for særlige ydelser vil fremgå af faktura eller rejseplan.

 

Lokale skatter og afgifter
Alle skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra, er inkluderet i rejsens pris. Der forekommer dog i mange lande lufthavns-, afrejse- eller turistskatter, som skal betales kontant på destinationen. Alle lande er suveræne til, uden eller med meget kort varsel, at ændre på eller indføre nye skatter. Vores kunder har ikke krav på refundering af udgifter til sådanne skatter og afgifter.

 

Reservationsgebyr
Ved køb af visse ydelser forbeholder udbyder sig ret til at opkræve et reservationsgebyr.

 

Specifikke ydelser
Aftaler om specifikke ydelser, f.eks. særlige værelsestyper, måltider, biltyper m.v. skal, for at have gyldighed, fremgå udtrykkeligt af rejsedokumenterne, idet udbyder gør sit bedste for at efterkomme ønsker, men påtager sig ikke ansvar såfremt ønsker ikke trods lovning kan imødekommes.

 

Kundens ændringer og/eller afbestilling
Med mindre andet udtrykkeligt er meddelt, kan en rejse, hotelophold, billeje, udflugter eller andet ikke afbestilles når ydelsen er bestilt.

 

Udbyders ændringer og/eller aflysninger
Udbyder  forbeholder sig retten til,  at foretage nødvendige ændringer af en given rejse, forårsaget af manglende tilslutning eller andre årsager. Hvis en kunde herefter ikke ønsker at rejse eller at deltage i et givent arrangement, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Vores kunder kan ikke gøre yderligere krav gældende. Udbyder kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. I tilfælde hvor udbyder ikke kan tilbyde tilfredsstillende erstatningsrejse, vil rejseudbyderen tilbagebetale allerede indbetalte beløb. Vores kunder kan ikke gøre yderligere krav gældende.

 

Prisændringer efter aftalens indgåelse
Udbyder forbeholder sig retten til, efter en aftales indgåelse,  at ændre på en given pris, pga. ændringer i transportomkostninger (herunder brændstofpriser), skatter og sikkerhedsgebyrer, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser (herunder lufthavns-, havne-, landings- og startafgifter, samt de valutakurser og tariffer, der er anvendt i forbindelse med beregning af en rejses pris. En prisændring vil blive meddelt vores kunder hurtigst muligt, dog senest 20 dage før afrejse. Hvis en prisstigning overstiger en rejses oprindelige pris med mere end 10%, kan kunden, uden unødigt ophold og ved skriftligt at kontakte udbyder afbestille sin rejse, og kræve det allerede indbetalte beløb betalt tilbage. Sker der ændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.

 

Afbestillingsforsikring
Rejsekoncernen anbefaler at tegne afbestillingsforsikring ved ethvert køb af en rejse. En sådan dækker omkostninger ved afbestilling af en købt rejse, når deltagelsen i rejsen forhindres pga. død eller akut opstået sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed indenfor den nærmeste familie. Beskyttelsen kræver, at der senest 1 uge efter afbestillingen indsendes lægeerklæring. Bestilling af afbestillingsforsikringen skal ske i forbindelse med bestilling af selve rejsen, og betaling skal ske i forbindelse med betaling af rejsen. Afbestillingsforsikring kan ikke tegnes når rejsen er betalt. Rekvirer de fulde betingelser hos Rejsekoncernen.

 

Rejseforsikring
Rejsekoncernens kunder er generelt selv ansvarlige for afholdelsen af omkostninger i forbindelse med evt. sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. opstået undervejs på rejsen. Rejsekoncernen anbefaler at tegne rejseforsikring, som bl.a. dækker omkostninger som disse. Kontakt Rejsekoncernen for vejledning og oplysning om tegning af rejseforsikring. Rejsekoncernen modtager provision for salg af rejseforsikringer. I henhold til loven kan kunderne ved henvendelse få opgivet provisionens størrelse.

 

Kundens forpligtelser
Det er kundens ansvar at være i besiddelse af gyldigt pas, visa og vaccinationer for rejsens gennemførelse. Har en rejsende ikke dansk pas, skal dette oplyses til udbyderen ved bestilling af en rejse m.v.. Det er kundens ansvar at kontrollere, at modtagne rejsedokumenter er i overensstemmelse med det aftalte, herunder at for-, mellem-, og efternavne er korrekt stavet og er i overensstemmelse med ens pas. En uoverensstemmelse kan medføre afvisning ved check-in. Rejsekoncernen eller udbyder påtager sig intet ansvar for de følger, som afgivelsen af ikke korrekte oplysninger kan medføre.

 

Pas, visum og vaccinationer
Oplysninger om forhold vedr. pas, visum og vaccinationer, som skal være opfyldt for at en given rejse kan gennemføres, kan/skal normalt indhentes hos Statens Seruminstitut og/eller Udenrigsministeriet. Rejsekoncernen gør opmærksom på, at det er kundens eget ansvar at sørge for gyldigt pas og at de evt. nødvendige visa er indhentet og påført korrekt i passet før afrejse. Det er ligeledes kundes eget ansvar at sørge for evt. vaccinationer. Rejsekoncernens oplysninger er gældende for personer med dansk pas. Ved rejse til rejsemål udenfor EU, skal passet som regel være gyldigt i min. 6 måneder efter rejsens afslutning. Bemærk at der ved transit også ofte stilles krav om visum. Mht. gældende visumregler støtter Rejsekoncernen sig til Udenrigsministeriet, hvor kunderne også selv kan undersøge forholdene på http://www.um.dk. Mht. gældende vaccinationsregler støtter Rejsekoncernen sig til Udlandsvaccinationen, hvor kunderne også her selv kan undersøge forholdene på http://www.vaccination.dk. Uanset hvor ens rejse går hen, også indenfor Schengen, skal der altid medbringes gyldigt pas. For rejser indenfor Schengen skal der også medbringes særlig dokumentation, hvis man medbringer medicin indeholdende euforiserende stoffer. Oplysning herom hos Sundhedsstyrelsen på tlf. 33 91 16 01.

Afgangstider og check-in
Da der efter billetudstedelse kan forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider, anbefaler Rejsekoncernen vores kunder, at de ved ankomst til en bestemmelseslufthavn, eller senest ved genbekræftelsen (se nedenfor) undersøger de aktuelle afgangs- og check-in tider. Vær opmærksom på, at når et check-in tidspunkt står opgivet på en rejseplan, skal formaliteterne være afsluttet på det givne tidspunkt.

Flybilletter
Der formidles rigtigt mange billige flybilletter via en af Rejsekoncernens sites, til vores kunders fordel. Vi skal gøre opmærksom på, at mange af disse billig billetter ikke kan refunderes eller ændres. Hvis nogle kunder kombinerer forskellige billig billetter på forskellige strækninger, bliver billetterne oftest udstedt på separate dokumenter, og ikke som en sammenhængende billet. I henhold til gældende internationale regler om flytransport, bevirker dette, at vores kunder selv bærer risikoen for, ikke at nå en videre forbindelse. I disse tilfælde påtager hverken Rejsekoncernen, udbyder eller de involverede luftfartsselskaber sig noget ansvar for omkostninger der måtte opstå på denne baggrund.

Genbekræftelse af flybilletter
Stort set alle luftfartsselskaber har indført en regel om, at returrejser (ikke udrejser) skal genbekræftes på destinationerne senest 72 timer før afgang. Dette er gældende, på trods af, at vores kunder har en bekræftet reservation hjemmefra. Genbekræftes en returrejse ikke, har selskaberne ret til at råde over kundens plads. Rejsekoncernen anbefaler at genbekræftelse sker direkte til anvendte luftfartsselskab, der oftest er repræsenteret i ankomstlufthavnen. Vores kunder kan ikke gøre et krav gældende mod Rejsekoncernen eller udbyder, hvis en reservation annulleres på grund af manglende genbekræftelse.

Flytider
Alle anførte tider i både billetter og på rejseplaner er altid lokaltider. Såfremt nogle tider afviger fra de opgivne tider ved bestilling, skal udbyder / leverandør kontaktes med det samme, således at evt. fejl kan rettes og verificeres i god tid inden afrejse.

Overdragelse af rejse
Overdragelse af en rejse til en anden person er kun muligt, i det omfang det kan lade sig gøre. I langt de fleste tilfælde vil det være umuligt pga. regler hos vores underleverandører.

Ubenyttede ydelser og udeblivelse
Hvis vores kunder udebliver fra anførte ydelser, eller på anden måde undlader at benytte de købte og bestilte ydelser – uden at have afbestilt disse i forhold til vores afbestillingsregler – kan der ikke hos Rejsekoncernen eller udbyder kræves godtgørelse for disse ubenyttede ydelser.

Reklamationer på rejsen
Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes overfor den relevante leverandør (det være sig flyselskab, hotel eller Rejsekoncernens samarbejdspartner på stedet) indenfor rimelig tid efter at vores kunde har konstateret en eventuel mangel eller fejl, så der er tid til og mulighed for at få afhjulpet fejlen/manglen med det samme, og til mindst mulig gene for kunden. Krav kan ikke stilles mod Rejsekoncernen  men udelukkende mod udbyder hvor ydelsen er bestilt i forbindelse med en reklamation, som ikke kunne løses på stedet. Reklamation/krav skal være udbyder i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Manglende reklamation på stedet og bevis herfor vil ofte medføre tab af retten til senere erstatning. 

Ansvar ved pakkerejser og enkeltydelser  
Ved pakkerejser agerer Rejsekoncernen igen udelukkende som ‘annoncemedie’ via flere internetsider for rejseudbyderen. Ved enkeltydelser såsom køb af flybillet, optræder Rejsekoncernen udelukkende som ‘annoncemedie’ for det pågældende transportselskab / internetrejsearrangør. I praksis betyder det, at det er luftfartsselskabet som er ansvarlig for gennemførelsen af rejsen. Du kan få udleveret betingelserne for det enkelte luftfartsselskab sammen med din billet.

Rejseudbyderen påtager sig intet ansvar for aftaler, der er indgået mellem et andet rejsebureau og kunden. Rejseudbyderen påtager sig heller ikke noget ansvar for forsinkelser, ændringer o. lign. der sker som følge af aftalebrud, strejker, vejrlig eller andre forhold, som arrangøren er uden indflydelse på. Ved international fly-, jernbane- og søtransport er arrangørens ansvar begrænset til de beløb, der følger af hhv. Warszawa Konventionen, COTIF/CIV Konventionen og Athen Konventionen.

Luftfartsselskabernes ansvar
De deltagende luftfartsselskaber i en given rejse, påtager sig intet ansvar for hændelser der indtræder på tidspunkter, hvor kunden ikke befinder sig ombord på pågældende selskabs fly. For ansvar for indskrevet bagage henvises til generelle bestemmelser for det pågældende selskab.

 

Truede dyr og planter
Rejsekoncernen gør opmærksom på, at der i henhold til Washington Konventionen og gældende EU-regler er strenge restriktioner omkring handel med truede dyre- og plantearter samt produkter fremstillet heraf. Eksempler på truede dyre- og plantearter : Koraller, konkylier, elfenben, skildpaddeskjold, slangeskind, krokodiller og andre krybdyr. Produkter af denne type og art må ikke indføres i Danmark. For nærmere information henviser vi til Skov- og Naturstyrelsen: http://www.sns.dk eller tlf. 39 47 20 00.

 

Øvrige betingelser
Generelt tager Rejsekoncernen forbehold for trykfejl og ændringer af priser, som følge af ændrede indkøbforhold, og understreger at alle bestillinger via dens internetsider medfører aftale direkte mellem kunden og den pågældende leverandør, ligesom Rejsekoncernen  derfor ikke på noget niveau kan påtage sig ansvar for gennemførelse. Alle klager eller krav er Rejsekoncernen uvedkommende (dog er vi naturligvis altid behjælpelige) og skal rettes mod den udbyder hvor ydelsen er bestilt.

Vi ønsker rigtig god rejse!